روز: 12 بهمن 1399

سیب همان پیپ بود

روبرو عـقـل و من و پیپ …. اقـرار دل مانده ام در جنگِ بین منطق و اصرار دل کشمکش دارد مرتب عشق با عقل سلیم پیپ همان سیب است ! این چنین و آن چنین .. سیب و شیطان داستان است… یارکم ! کس نفهمید ممنوعه داستان ما…. آری ما چون بارانی هستیم که همدیگر را خیس می‌کنیم …

سیب همان پیپ بود ادامه »