مجموعه پاسارگاد تاباک از زمانی شروع به شکل گیری کرد که ایده ای نو از فرانسه به ایران آورده شد و این کار و ایده نو را در ایران با آقای امیرحسین رحیمی که ماسترو رحیمی شناخته می شود ایجاد کردند.
از ١٣٨٩ شروع به تحقیق و جانمایی و مکان یابی و امکان سنجی نوع کار صورت گرفت و از سال ۱۳۹۰ شروع به فعالیت شد.
پاسارگاد تاباک بر گرفته از نام ایرانی پاسارگاد و همچنین تاباک (tabac) برگرفته از واژه ای فرانسوی می باشد.

Mastro Rahimi

پیشگامان ، فرصت ها ، سوء و حسن استفاده ها !

به جرات میتوان گفت تا قبل از شروع به کار مجموعه پاسارگاد تاباک با مدیریت ماسترو رحیمی در بیش از یک دهه پیش ، دنیای پیپ و توتون و سیگار و بطور کلی دخانیات مدرن و لاکژری در ایران در سطح عموم جامعه ناشناخته و به عبارتی بیگانه بود ! آگاهی عمومی در جامعه بسیار محدود و مخدوش و ناقص بود در حد خاطرات دوران بچگی از پیپ پدربزرگان فامیل که در دورانی دورتر از ما میزیستند و تجربیاتی متفاوت داشتند که به همین دلیل نیز آشنایی آنها نسبت به نسل های بعدی و امروزی با دنیای لاکژری دخانی الخصوص پیپ و سیگار برگ بیشتر بوده !

می توان دوران معاصر در دنیای پیپ و سیگار برگ را در ایران در سطح عموم جامعه به دوران قبل و بعد از شروع به کار مجموعه پاسارگاد تاباک تقسیم کرد ! و این تاسیس را نقطه عطفی در ایران در تاریخ ۵۰ ساله اخیر در زمینه پیپ و سیگار بشمار آورد ! تصمیم بزرگی که بر اساس دلایلی توسط ماسترو رحیمی در بیش از یک دهه پیش گرفته شد و با مدیریت و هدایت ایشان تا به امروز ادامه داشته است .

شروع ، اجرا و ادامه راه با چالش های بسیاری همراه بود : طراحی نقشه راه ، ساماندهی و ایجاد زمینه کار ، تشکیل گروه های کاری ، پیدا کردن افراد مناسب ، مدیریت کار در زمینه های گوناگون همچون : نیروی انسانی ، مالی و … . در تمام این سال ها رویارویی با تمام چالش ها همچنان ادامه داشته و خواهد داشت !

تغییر سیاست های راهبردی ، اولویت ها ، هدف گذاری ها ، جایگاه ها و تایین افراد مختلف ، رویارویی با چالش های مالی ، حوادث غیر مترقبه همچون پاندمی کرونا ، چالش های اجتماعی ، سیاسی … ، بصورت شناور و مدیریت شده در جهت پیشرفت و قرار داشتن در مسیر رشد و نوآوری همگی از سختی ها و مشکلات هر روزه مدیریتی این مجموعه بوده است .

هدف از تاسیس این مجموعه در درجه اول جبران عقب ماندگی در سطح عموم جامعه از دنیای پیپ و سیگار جهانی بر پایه علم و آگاهی و تخصص و همگام با وقایع روز جهانی بوده است که شاید بتوان گفت همین تصمیم و هدف خود بزرگترین چالش در طی این مسیر بوده است !

آری ، به جرات میتوان گفت مقابله با جهل و عدم آگاهی و در بسیاری مواقع حماقت و نادانی در جوامع امروزی یکی از بزرگترین چالش هاست که در مسیر کاری مجموعه پاسارگاد تاباک نیز بیشترین هزینه در همین راستا بوده است : مقابله با جهل و آگاهی سازی بر اساس علم و تخصص روز .

در این زمینه افراد به گروه های مختلفی تقسیم میشدند :

  1. گروهی که بدون هیچ قصد و سوء نیتی بر اساس الزامات جامعه و روزگار ، از علم روز در این زمینه دور افتاده بودند که با کمی فشار با مسیر جدید کم و بیش همراه شدند .
  2. گروهی که به علت کهولت سن خواسته یا ناخواسته قادر به همراهی با دنیای جدید نبودند و ترجیح آنها باقی ماندن در همان دنیای قدیمی خود بود .
  3. گروهی نیز به دلایل مختلف همواره در ابتدا با پیشرفت و پذیرش علوم و اطلاعات جدید بطور ذاتی مخالف هستند و مقابله می کنند .
  4. گروهی نیز کسانی بودند که جزء دسته متحجر و متعصب بودند و هستند و حاضر به جدایی از اعتقادات و خرافات خود که اکثرا بر پایه عدم آگاهی بنا شده است ، نبوده و نیستند .
  5. گروهی نیز بطور کل هیچ آشنایی قبلی با دنیای پیپ و سیگار برگ نداشتند و به یمن تاسیس مجموعه پاسارگاد تاباک وارد این وادی شدند .
  6. گروهی نیز مشتاق و آماده جهت همراهی با این مسیر جدید بودند.

با شروع کار مجموعه پاسارگاد تاباک و ایجاد بستر و ملزومات لازم در سطح جامعه ، موقعیت های اقتصادی جدیدی نیز در بازار ایجاد شد و در این بین بودند گروه از افراد که سود و منفعت آنها در جهل و بازار سنتی و خرافی قدیم بود و اقدام به مقابله علنی با مجموعه پاسارگاد تاباک کردند و بعد از نادیده گرفته شدن از طرف مجموعه ، که از سیاست های مدیریتی و کاری مجموعه بود ، چرا که ماسترو رحیمی می دانست در پشت این تخریب ها چیست ، این گروه یاغی که تهدید های زیادی به مجموعه به سبب فعالیت ماسترو رحیمی در پویش های نه به قلیان و نه به سیگار و نه به ویپ و نه به پیپ کیکم را بنا نهاده بود ، هدف مورد نظر خود را از مجموعه پاسارگاد تاباک تغییر داد
و تهدید ها به فرصت تبدیل شد و نجارها به پیپ ساز تبدیل شدند. و آنها به سمت مردم عامه رفتند و شروع به کار در سطح عوام جامعه کرد با این نیت که بتواند با اتکا به سیستم قدیمی و خرافی خود همچنان سود و منفعت مالی خود را حفظ کند.

گروه دیگری نیز که همواره در بازارهای مالی حضور دارند ، دسته موج سواران بودند که در هر اوج و فرودی و سمت و سویی درصدد کسب سود مالی بودند و حتی افرادی که بدون هیچ آشنایی با دنیای پیپ و توتون و تنها به وسوسه رونق ایجاد شده، به این بازار وارد شدند که البته حضور این گروه همانند همان موجی که سوار می شدند کوتاه بود و ناپایدار .

گروه دیگری نیز بودند که به مدد این رونق و فرصت جدید بطور جدی وارد بازار شدند و تعداد افراد انگشت شماری نیز موفق بودند .

و بودند گروهی از سرمایه داران کلان که برخی حضور مجموعه پاسارگاد تاباک را خطری برای خود می دیدند و بصورت علنی این نارضایتی را اعلام کردند و گروهی نیز در خفا به ابراز نارضایتی پرداختند .

مجموعه پاسارگادتاباک هیچ وقت هیچ کسی را تخریب نکرده و نمی کند و بدگویی جایی در مجموعه نداشته و ندارد. ولی همواره در پویش های نه به سیگار، نه به ویپ ، نه به قلیان ، نه به الکل و نه به مواد مخدر فعال بوده و خواهد بود . متریال اصولی ساخت پیپ برایر است و کیکم مورد تایید ما نبوده و نخواهد بود .

با توجه به اهداف آموزشی و انتقال دانش و اطلاعات از ماسترو رحیمی و استاد کامران به انجمن پیپ ایران و درج آموزش های اصولی در سایت اصلی پاسارگادتاباک به راحتی دانش در اختیار همگان قرار گرفت ، در این میان عده ای در دوستی وارد میشدند و قصد و منظوری جز حصول سود و منفعت شخصی نداشتند و در برخی موارد ، قصد وارد کردن ضربه به مجموعه را نیز داشتند ، در حالی که ماسترو رحیمی همیشه به پیپ ساز ها اطلاعات و راهکار جهت شروع این مسیر را بدون چشم داشتی میداد و نیازی به گول زدن و باب دوستی ناپایدار نبود.

و افرادی که بنا به دلایل مختلف در طول این مسیر گاهی همراه بودند و گاه در تقابل و گاه بی اثر … !! با تمام این مشکلات و الزام اتخاد همیشگی تصمیم مناسب در مواجه با این طیف وسیع و مختلف افراد ، هیچگاه این مجموعه از مسیر خود و هدفی که در پیش داشته و آن را برای خود رسالتی می داند و چیزی نیست جزء اشاعه فرهنگ و علم و تخصص در زمینه پیپ و توتون و سیگار برگ، همگام با اتفاقات جهانی ، تخطی و کوتاهی نکرده است !

در همین راستا ایجاد وب سایت های مختلف اینترنتی ، حضور در فضای مجازی در پلتفرم های گوناگون ، در جهت تولید محتوای علمی و به روز و در اختیار قرار دادن رایگان آن برای استفاده عموم ، بیشترین زمان و هزینه و کار نیروی انسانی را ، طلب کرده است و ماسترو رحیمی و استاد کامران خدمت بزرگی به جامعه پیپ و سیگاربرگ ایران کرده اند.

فعالیت ماسترو رحیمی در مورد پویش های نه به قلیان و … بسیار هزینه بر بود و آسیب های زیادی به همراه داشت. زمانی که ماسترو رحیمی در سال ۲۰۱۵ ( ۱۳۹۴ ) شروع به طراحی و ساخت اولین پیپ ایرانی با متریال اصولی کردند کسی باور نمی کرد، مسیر به جایی برسد که ماسترو رحیمی الگویی جهت دیگر پیپ ساز ها شوند و هنرمندان چوب کار زحمت کش و نجار کشور به سمت این صنایع دستی خاص روی بیاورند . ماسترو رحیمی اولین طراح و سازنده اصولی پیپ در ایران همواره حامی پیپ ساز های ایرانی بوده و هستند .

موضوع اولین سیگاربرگ دست پیچ ایران با برگ کوبایی فقط یک رویا بود و ماسترو رحیمی بعد از سالها تحقیق ( حدود ۸ سال ) در حدی بسیار محدود با برگ کوبایی در سال ۱۳۹۸ ( سال ۲۰۱۹ )، موفق به تولید بسیار محدود سیگار برگ ایرانی با برگ کوبایی شدند؛ و این رویا به حقیقت تبدیل شد ! سیگار برگ ایرانی دست پیچ و بسیار محدود تولید شد و ادامه این مسیر با توجه به تهیه متریال آن که برگ کوبایی می باشد ادامه دار و آسان نخواهد بود .

مسیری پر چالش و سخت و طولانی که با اتخاذ تصمیمی آغاز شد و در طول بیش از یک دهه از آغاز آن ، همچنان ادامه دارد و سعی بر آن بوده که هر روز نسبت به گذشته پیشرفتی حاصل شده باشد در زمینه های مختلف با امید و اتکا به خود با وجود تمامی نا مهربانی ها ، نا ملایمات ، دشمنی ها ، سوء استفاده ها ، با تمامی قوا رو به سمت جلو و آینده ای روشن همچنان ادامه خواهد داشت و بعنوان اولین ، در دنیای پیپ و توتون و سیگار برگ و ادوات و محصولات وابسته در تاریخ اخیر ایران ، نام مجموعه پاسارگاد تاباک با مدیریت ماسترو رحیمی برای همیشه ثبت شده است …
Pasargad Tabac
Mastro Rahimi
یا حق

با شرکت در نظر سنجی ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنید

آیا تا به حال با ماسترو رحیمی دیدار داشته اید؟
۱۷۱ نظر ثبت شده : · ۱۷۱ کاربر

رضایت شما از عملکرد کلی مجموعه پاسارگادتاباک و ماسترو رحیمی چیست ؟
۱۵۱ نظر ثبت شده : · ۱۵۱ کاربر

نظر شما در مورد پیپ های ساخت ماسترو رحیمی چیست ؟
۲۵۲ نظر ثبت شده : · ۲۵۲ کاربر

آیا تا به حال سیگاربرگ های ماسترو رحیمی را استفاده کرده اید ؟
۱۴۰ نظر ثبت شده : · ۱۴۰ کاربر

نظر شما در مورد انجمن پیپ چیست ؟
۱۴۱ نظر ثبت شده : · ۱۴۱ کاربر

پاسارگادتاباک به عنوان بزرگترین و تخصصی ترین اسموک شاپ ایران آماده خدمات رسانی به شماست .

که رسته فعالیت مرتبط با قهوه، قهوه جوش، قهوه ساز، پیپ، سیگاربرگ، توتون و تنباکو و فندک وسیگارپیچ می باشد.(قهوه و پیپ و دخانیات و ادوات وابسته)

سیگار برگ ها و توتون های درج شده در این وب سایت دارای مجوز فروش در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و لیبل شرکت دخانیات ایران را دارند. پاسارگاد تاباک دارای مجوز عمده فروشی دخانیات با شناسه صنفی شماره ۰۳۵۴۴۶۷۹۱۶ در اتحادیه عطاران و سقط فروشان تهران بزرگ می باشد. تمامی سیگار برگ ها در دستگاه های مخصوص نگهداری و مرطوب تقدیم می گردد. اولین انجمن پیپ و قهوه ایران مربوط به مجموعه پاسارگادتاباک می باشد. البته لازم به توضیح است در لغت نامه دهخدا تاباک . (اِ) تپیدن و اضطراب و بیقراری و تب داشتن و مصدر آن تپیدن و بطاء معرب است .

مجموعه پاسارگادتاباک:
تنها انجمن رسمی پیپ و قهوه ایران
تنها اسموک شاپ تخصصی ایران
تنها طراح و سازنده اصولی پیپ و اولین سازنده پیپ در ایران
تنها مرکز بلند تخصصی توتون در ایران
تنها مرکز مرمت ، تعمیر و کارشناسی و قیمت گذاری پیپ در ایران
تنها مرکز بیوکس کاری و رنگ دهی مرشام در ایران
تنها مرکز نگهداری تخصصی و عرضه سیگاربرگ کوبایی در ایران
رستینگ و برندینگ دانه قهوه

با توجه به نیاز بازار در ایران و نیاز مصرف کنندگان عزیز سعی بر این شده همه نوع جنس با تنوع قیمتی فراهم شود هرچند که بیشتر اجناس و ادوات دخانی گران قیمت و لوکس می باشد اما با توجه به دست اول بودن اجناس …قیمتی مناسب برای مصرف کنندگان عزیز فراهم کردیم. در مورد قهوه سعی شده مجموعه ای از بهترین برند های قهوه دانه استفاده شود . از دیگر تولیدات ما تولید کیف پیپ دست ساز تمام چرم سفارشی و استند پیپ و جار توتون و زیردستی توتون با برند پاسارگاد تاباک می باشد. تولید کننده سیگاربرگ چوبی در ایران.

با یاری خداوند متعال و همکاری اعضای محترم تیم مدیریت انجمن پیپ ایران پاسارگادتاباک مفتخر است که در مراسمی در مورخه ۹ مهرماه ۱۳۹۴ مصادف با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و یکم اکتبر ۲۰۱۵ برای اولین بار در ایران پیپ دست ساز کاملا تخصصی و حرفه ای رونمایی شود و این مهم نتیجه حداقل شش ماه تلاش همکاران تیم مدیریت انجمن بود ، همچنین برای اولین بار پولیش و رنگ دهی میرشام با بی وکس در این مراسم انجام شد.

از اهداف انجمن پیپ آگاهی در مورد تدخین صحیح تر است و نه ترغیب به تدخین امروز مجموعه پاسارگادتاباک مدیون فعالیت اعضای محترم تیم مدیریت انجمن پیپ ایران و کارگروهی عزیزان و اساتید محترمی چون استاد کامران و دیگر عزیزان می باشد.

مدیریت پاسارگادتاباک

امیرحسین رحیمی

یا حق…

English

Pasargad tabac began to emerge when a new idea came from France to Iran which inspired Rahimi  (Amirhossein) ( mastro rahimi ) to give life to this new idea in Iran ! In 2011 the team started to research on finding the best locations and also figuring out the feasibility of the job and eventually Pasargad Tabac began to work in 2012 . And now Pasargad Tabac is ready at your servic as the largest , most specialized Iranian smoke shop .

Pasargad Tabac consists of two words . Pasargad is derived from the Iranian name Pasargad and tabac is derived from a French word which is related to coffee , coffeepot , coffee maker ,tobacco pipe , cigar , tobacco and lighter ( coffee , pipe , tobacco and related equipment )

The cigars and tobacco included on this website are licensed for sale in Islamic Republic of Iran and have labels for the tobacco company in Iran . Pasargad Tabac has a wholesale tobacco license with a trade ID number 0354467916 at Tehran’s perfumers Union . All cigars , presented to you are kept moistened in special devices . Pasargad tabac founded the first tobacco pipe and coffee association in Iran .

The only official tobacco pipe and coffee association in Iran !
The only specialised smoke shop in Iran !
The first and only tobacco pipe manufacturer and designer in Iran !
The only specialized tobacco center in Iran !
The only repairing and pricing center for tobacco pipes in Iran !
The only meerschaum polishing and coloring center in Iran !
The only specialised center keeping and offering Cuban cigars in Iran !
Baking and branding of coffee beans

According to market demand in Iran and also the consumers needs , we have been trying to provide all kinds of products with a variety of prices . Although most tobacco products are expensive and luxurious , but given that the goods are first-hand … we have provided a good price for dear consumers . About coffee , we have tried to use a selection of the best brands of coffee beans . Our other products include custom handmade leather bags for tobacco pipes , tobacco pipe stand and tobacco jar all branded with Pasargad Tabac. manufacturer of wooden cigars in Iran .

With the help of almighty God and the cooperation of tobaaco pipe association management team members , Pasargad tabac  is honored to unveil the very first perfectly specialised handmade tobacco pipe in Iran on October 1th 2015 which is the result of at least . And also the ceremony included polishing and coloring meerschaum pipe with beez wax for the first time . One of the main goals in tobaaco pipe association is to raise awareness of how to smoke in a better , correct way and not persuading people to smoke !

Today , Pasargad Tabac is appreciative of all honorable pipe association management team members’ efforts and teamwork including dear masters and teachers such as the honorable master Kamran and other loved ones .

Pasargad tabac management
Amirhossein Rahimi

Fr.

Pasargad tabac a commencé à émerger lorsqu’une nouvelle idée venue de France en Iran a inspiré  Rahimi (Amirhossein)  (mastro rahimi ) à donner vie à cette nouvelle idée en Iran! En 2011, l’équipe a commencé à rechercher les meilleurs emplacements et à déterminer la faisabilité du travail. Finalement, Pasargad Tabac a commencé à travailler en 2012. Et maintenant, Pasargad Tabac est prêt à vous servir comme le plus grand magasin de tabac iranien le plus spécialisé.

Pasargad Tabac se compose de deux mots: Pasargad est dérivé du nom persan Pasargad et Tabac est dérivé d’un mot français qui est lié au café, cafetière, pipe à tabac, cigare, tabac et briquet (café, pipe, tabac et équipement connexe). Les cigares et le tabac inclus sur ce site sont vendus sous licence en République islamique d’Iran et ont des étiquettes pour la compagnie de tabac en Iran. Pasargad Tabac détient une licence de vente en gros de tabac portant le numéro d’identification 0354467916 à l’Union des parfumeurs de Téhéran. Tous les cigares qui vous sont présentés sont conservés dans des dispositifs spéciaux. Pasargad tabac a fondé la première Association de pipes à tabac et de café en Iran.

La seule association officielle de pipes à tabac et de café en Iran!
Le seul magasin de fumée spécialisé en Iran!
Le premier et unique fabricant et concepteur de pipes à tabac en Iran!
Le seul centre de polissage et de coloration à l’écume de mer en Iran!
Le seul centre spécialisé qui garde et offre des cigares cubains en Iran!
La cuisson et la marque de grains de café sont avec la marque

Selon la demande du marché en Iran et aussi les besoins des consommateurs, nous avons essayé de fournir toutes sortes de produits avec une variété de prix. Bien que la plupart des produits du tabac soient chers et luxueux, mais étant donné que les produits sont de première main nous avons fourni un bon prix pour les chers consommateurs. À propos du café, nous avons essayé d’utiliser une sélection des meilleures marques de grains de café.

Nos autres produits comprennent des sacs en cuir faits à la main sur mesure pour les pipes à tabac, un stand de pipe à tabac et un pot à tabac, tous marqués avec Pasargad Tabac.  le premier fabricant de cigares en bois en Iran.

Avec l’aide du Dieu Tout-Puissant et la coopération des membres de l’équipe de direction de tobaaco, Pasargad tabac  sont honorés de dévoiler le premier tuyau de tabac à la main parfaitement spécialisé en Iran le 1er octobre 2015. Et la cérémonie comprenait également le polissage et la coloration du tube en écume de mer avec de la cire d’abeille pour la première fois. L’un des principaux objectifs de tobaaco pipe association est de sensibiliser à fumer de manière correcte et de ne pas persuader les gens de fumer!

Aujourd’hui, Pasargad Tabac apprécie les efforts et le travail d’équipe de tous les membres de l’équipe dirigeante de l’association, y compris des maîtres et des enseignants comme l’honorable maître Kamran et d’autres proches.

Direction Pasargad Tabac
Amirhossein Rahimi

جهت مشاهده آلبوم روی یکی از تصاویر کلیک کنید و ورق بزنید