فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

پیپ و فرصت قرنطینه

فرصت قرنطینه در دوران کرونا تلاش کردیم که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم روی نسل جدیدی از پیپ ها دارم کار می کنم  نتیجه خوبی داشت  از چند تا سازنده پیپ خارجی و طراح های مطرح هم کمک هایی گرفتم  مشورت خوب است     

پیپ و فرصت قرنطینه بیشتر بخوانید »