پیپ تنهایی

Like من نمی‌خواهم بعد از مرگم  دوستان گریان شوند و دشمنان … شاد  دوست داشتم خاکستر شوم  شاید از خاکسترم درختی بروید  و زیر سایه آن درخت  دخترکی آرام بگیرد و از لای برگ درختان به بالا نگاه کند… تنهایی پیپ بکشد و کسی نگاه سنگین بهش نکند …

پیپ تنهایی بیشتر بخوانید »