بدون وقت قبلی مراجعه نکنید

Like دوستان و همراهان گرامی بارها عرض کردیم فضای فروشگاه کوچک و وقت ماسترو رحیمی هم محدود است بدون وقت قبلی مراجعه نکنید زمانی که بدون وقت قبلی مراجعه می کنید به مشتریان دیگر که وقت گرفتند درواقع بی احترامی کردید این که پشت درب بمونید و این موضوع باعث ناراحتی شما شود قطعا به […]

بدون وقت قبلی مراجعه نکنید بیشتر بخوانید »