فرشته سیگار

این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد هر چقدر می شکنیم باز نمک ها دارد  میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما قصه میگن واسه خدا کاش از ما خوب بگن  به قول شاعر : غم مخور، دادرس عاشق مظلوم‌ … خداست ! برام سواله که … فرشته ها هم سیگار می کشن ؟ قهوه چی …

فرشته سیگار ادامه »