مثل یک سرخپوست…

درست مثل یک سرخپوستم …. دور از شلوغی… در انزوا… با یک چپق بر لب … و رقص دود چپقم … تداعی گر رقص موهایت در باد و لبریز از حرفای نگفته … و این ارثیه ی سرخپوستان است , که به زبان دود سخن بگویند… #رادیواسموک

مثل یک سرخپوست… بیشتر بخوانید »