فال قهوه

فال قهوه هم مراعات حالم را میکند آمدنت را خبر میدهد اما خوب میدانم قهوه ای که تلخ باشد دروغی بیش نیست … رادیو اسموک

فال قهوه بیشتر بخوانید »