ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام مبارک باد

ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند عالمی را جلوه ات زیبا و نورانی کند تو همان خورشید تقوائی که عرش و فرش را از فروغ وجلوه تو حق چراغانی کند ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام مبارک باد

ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام مبارک باد بیشتر بخوانید »