وودی

وودی نام پسر اولم ایگوانای زیبای من بود … جایی خونده بودم که عظمت یک ملت و پیشرفت اخلاقی آن را می توان از نحوه برخورد آن ها با حیوانات قضاوت کرد به تازگی وودی ایگوانای زیبام رو از دست دادم  برخورد های عجیبی رو دیدم از غمی که داشتم و پاسارگادتاباک رو دو روزی …

وودی ادامه »