مرد دود

هرشب حسی در من می روید که نمیدانم نامش چیست !  دود ِ تُهی، موجْ ، می زَنَد …. سردرد داغ ترین شهوت … آتش زدن پیپ ام بود ! جوانان به هوس و  مردان به دود می رسند !!!

ادامه مطلب »

۲۲ بهمن

برخیز که فجر انقلاب است امروز بیگانه صفت خانه خراب است امروز هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد از لطف خدا نقش بر آب است امروز ۲۲ بهمن مبارک باد

ادامه مطلب »

سیب همان پیپ بود

روبرو عـقـل و من و پیپ …. اقـرار دل مانده ام در جنگِ بین منطق و اصرار دل کشمکش دارد مرتب عشق با عقل سلیم پیپ همان سیب است ! این چنین و آن چنین .. سیب و شیطان داستان است… یارکم ! کس نفهمید ممنوعه داستان ما…. آری ما چون بارانی هستیم

ادامه مطلب »

دهه فجر

همه برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا. دهه فجرمبارک

ادامه مطلب »